NOSUCH

Strategie
Digitaal
Goede website voor een 
goede buur.
Naast ons bevindt zich het tofste creatieve bureau van Rotterdam. Deze goede buur onderscheid merken als geen ander. Positionering, visual identities, campagnes en goede content. Interessante klanten en bijbehorende vraagstukken. Na een intensiever wordende samenwerking trokken we de stoute schoenen aan en werden we buren. Dit maakte de samenwerking alleen nog maar beter. Nu de website nog.

Klantvraag

NOSUCH klopte vaak aan voor kleine aanpassingen of voor het toevoegen van nieuwe cases. Ook waren er klachten over de werking van de backend en de mobiele versie van de website. En als je buurman om hulp vraagt, dan kan je niet achterblijven!

Doelen

De website van NOSUCH moet informeren en overtuigen. Prachtige klanten & goed beeldmateriaal moeten spreken en de bezoeker in één oogopslag laten zien dat NOSUCH het anders doet. 

Oplossingen

In nauwe samenwerking met de ontwerpers van NOSUCH is de website opnieuw in Adobe XD opgebouwd. Door het ontwerp opnieuw onder de loep te nemen is consistentie aangebracht in marges en afstanden. Dit zorgt ervoor dat de website beter ‘klopt’ en logischer werkt. Het mobiele ontwerp is volledig nieuw en beter passend bij de mobiele apparaten van nu. Nu het ontwerp vast staat, kunnen wij goed nadenken over de juiste manier van opbouwen. Hierbij denken we na over toekomstbestendigheid en het richten we de content zo in dat deze later gemakkelijk kan worden aangepast.

"Door jullie aanpassingen is onze  site sneller, flexibeler en handzamer  waardoor we veel meer mogelijkheden  tot interactie met onze doelgroepen  hebben."

Teus Baars, CEO NOSUCH GROUP

Uitwerking

Onze developers hebben de twee ontwerpen volledig uitgewerkt in WordPress. Omdat vooraf het volledig ontwerp en zijn functionaliteiten uitgedacht zijn, kunnen zij vooraf bepalen wat de slimste manier van ontwikkelen is. Zo worden er overzichtelijke templates gemaakt, die dupliceerbaar zijn. Dit maakt het eenvoudig om bijvoorbeeld teamleden of cases toe te voegen. 

Resultaat en vervolg

Het resultaat is een website die past bij NOSUCH en haar doelgroep. Natuurlijk kunnen zij nog altijd bij ons aankloppen voor vragen en doorontwikkelingen, maar het hóeft niet meer voor elke kleine aanpassing of toevoeging. Het vervolg laat zich raden: een voortzetting van deze toffe samenwerking van twee bureau’s die elkaars expertises perfect aanvullen.