COVA

Strategie
Ontwerp
Digitaal
Een onbekende naam 
met een 
aanmerkelijk belang.
De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) is de centrale, ona ankelijke, organisatie die in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat, strategische olievoorraden voor Nederland aanhoudt. Olievoorraden kunnen worden ingezet bij nationale of internationale olietekorten, om grote economische schade te voorkomen. Tijdelijke verstoringen van de olietoevoer kunnen ontstaan door bijvoorbeeld (geo)politieke spanningen, een natuurramp of oorlog. COVA is geen bekende naam voor het grootste deel van Nederland, maar wel heeft ze een zeer aanmerkelijk belang in zowel de continuïteit als de veiligheid van ons land.

Klantvraag

De voorgaande website was niet meer van deze tijd. Gezien de plicht om Nederland op een goede manier te informeren, diende hier verandering in te komen. Dit ging niet alleen over structuur en uitstraling, maar ook over het maken van overzichtelijke, responsieve stroomdiagrammen.

Doelen

Nederland informeren over aankopen, voorraadbeheer en voorraadplicht van aardolieproducten en het inzichtelijk maken van informatie door middel van stroomdiagrammen. Omdat COVA een overheidsorgaan is, hebben we daarnaast moeten voldoen aan verschillende richtlijnen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid.

Oplossingen

De behoeft om te informeren realiseren door het aanbieden van informatie op een gestructureerde, overzichtelijke wijze. Uiteraard vertaald in een fijn ogende, tot de verbeelding sprekende website, in nauwe samenwerking met de experts van COVA.

"On-point, resultaatgericht met kennis van zaken. Alles is bespreekbaar, niets is onmogelijk en lastige onderwerpen worden constructief en creatief aangepakt met het gewenste eindresultaat."

Bob Ent, Manager Strategy & Compliance

Uitwerking

Samen met COVA hebben wij intensief contact gehad over de manier waarop informatie gepresenteerd dient te worden, en hoe dit gestructureerd wordt. Toen dit door middel van diverse gesprekken en wireframes vastgesteld was, hebben wij gewerkt aan een strak en overzichtelijk ontwerp. Na akkoord op het ontwerp, is de website op een uiterst veilige en schone manier opgebouwd. Zo is de website door internet.nl beoordeelt met een 100% score op veiligheid. Omdat COVA een overheidsorgaan is, is de website volledig toegankelijk voor alle doelgroepen. Hierbij is getoetst of de website ten alle tijde waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk, en robuust is voor alle bezoekers. Samen met het team van COVA hebben we vervolgens gewerkt aan de responsieve stroomdiagrammen, zodat deze begrijpbaar en overzichtelijk zijn.

Resultaat en vervolg

Het resultaat is een toekomst bestendige website die weer het vertrouwen uitstraalt dat bij een organisatie als COVA past. In de toekomst gaan we de website verder uitbreiden met interessante content en overzichtelijke diagrammen. Wij zijn trots om een samenwerking te hebben met dit toonaangevende bedrijf, en blijven het uiterst interessant vinden om bij organisaties als deze een kijkje in de keuken te krijgen.