Digitale toegankelijkheid, wat is het en hoe word ik het?

Gino Stolk
Marketeer
Datum: 23 aug 2022
Leestijd: 9 minuten

Een website werkt pas echt goed als hij voor iedereen goed te begrijpen is. Om hier richtlijnen aan te geven is de wet digitale toegankelijkheid in het leven geroepen. Deze wet schrijft voor dat ieder mens het recht heeft om te leven als ieder ander. Het gebruik maken van het internet, computers en smartphones horen daarbij. Wil je voldoen aan deze wet, dan dient je website dus voor iedere gebruiker bruikbaar te zijn. Hoe je dat doet? Dat laten we je vandaag zien!

Digitale toegankelijkheid

Je zult waarschijnlijk denken dat het maar om een relatief kleine groep mensen gaat die behoefte heeft aan een aangepaste website. Het is echter zo dat 35% van de mensen in Nederland deze behoefte heeft (!). Dit komt neer op ongeveer 6,1 miljoen mensen. Deze groep bestaat bijvoorbeeld uit slechthorenden, laaggeletterden en (kleuren)blinden. Het is dus ook niet zo dat je met een simpele ingreep de website toegankelijk maakt voor iedereen, omdat er veel verschillende behoeften in deze groep zitten.

17,4 miljoen
Nederlanders

6,1 miljoen met
extra behoefte

35%
van totaal

1 op de 6
is laaggeletterd

1 op 10
heeft een handicap

1 op de 12
is blind

Toch best veel he? Wij waren ook verbaasd over het aantal mensen wat binnen deze groep valt! Je bent niet verplicht om je website voor al deze mensen toegankelijk te maken, maar het is natuurlijk wel netjes. Voor de (semi)overheid is het echter wel verplicht aan deze eisen te voldoen! Wel zijn er handige richtlijnen gemaakt die zijn onderverdeeld in verschillende eisen. Natuurlijk hebben wij ons verdiept in deze eisen en kunnen je hier dan ook goed over adviseren. Ook lichten we ze vandaag toe. Een voor een nemen we de richtlijnen door:

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen handig zijn om een stuk tekst te illustreren of ingewikkelde data overzichtelijker weer te geven. Een afbeelding zegt dan ook vaak meer dan woorden. Om deze reden is het belangrijk deze voor iedereen zichtbaar te maken. De oplossing is in dit geval redelijk simpel te realiseren: door een tekstueel alternatief.

Door middel van bijvoorbeeld een alt tekst kunnen slechtzienden hardop laten voorlezen wat er in de afbeelding wordt verteld. Ook kan deze tekst worden omgezet in braille. Omdat Google de afbeeldingen op basis van alt teksten indexeert, gebruikt een goede webontwikkelaar altijd al een alt tekst.

Animaties & veranderingen

Animaties hebben vaak hetzelfde doel als een afbeelding: snel duidelijk maken waar iets over gaat. Toch is een animatie niet voor iedereen fijn, aangezien sommige bezoekers hiervan van slag kunnen raken of te erg afgeleid worden. Een animatie moet je hierom altijd kunnen pauzeren of compleet kunnen uitschakelen. Flitsen moeten voorkomen worden, net als teksten die na vijf seconden automatisch overschakelen. Deze tijdslimiet moet je ten alle tijden uit kunnen uitschakelen.

Audio & video

Het spreekt voor zich dat alleen audio of alleen video voor bepaalde gebruikers niet toegankelijk is. Ook de combinatie van audio en video is echter niet genoeg. Wanneer een video niet live is, dienen hier alternatieven aangeboden te worden. Voorbeelden hiervan zijn een tekstalternatief, ondertiteling, een audiobeschrijving of een transcript. Voor live filmpjes geldt een uitzondering. Wordt de live opgenomen video later op de website gepubliceerd dan moeten er dus wel stappen worden ondernomen.

Formulieren

Veel websites hebben als doel de bezoeker een formulier in te laten invullen. Het is dus raadzaam dit punt in acht te nemen, omdat je anders een gedeelte van je doelgroep kan mislopen. Een formulier toegankelijk maken kan je doen op de volgende manieren. De structuur van het formulier dient te zijn voorzien van labels en invoervelden. Voorleessoftware kan dit namelijk begrijpen. Ook dient elk veld een validatie te geven, zodat bezoekers erop gewezen worden dat ze een bepaald veld vergeten zijn. Ook dient de gebruiker zonder muis door het formulier te kunnen navigeren, bijvoorbeeld met de tab toets.

Geo-informatie

Geef je op je website een kaart weer waardoor bezoekers weten hoe ze naar jouw bedrijf kunnen navigeren? Dan dient deze ook toegankelijk te zijn! Het doel van de kaart bepaald hier wat de exacte eisen zijn. Laat je bijvoorbeeld een kaart zien met verschillende vestigingen, dan dienen deze ook in een lijst te worden toegelicht. Gebruik je een kaart met een illustratief doel, dan moet je het onderwerp tekstueel uitleggen. Denk eerst zelf goed na over het doel van de kaart om tot een goede oplossing te komen.

Navigatie

Als web ontwikkelaar probeer je de navigatie door je website altijd zo duidelijk mogelijk te maken. Toch denk je er misschien niet altijd over na om dit voor alle mensen te doen. Je kunt dit echter doen door bijvoorbeeld te werken met meerdere ingangen. Elke pagina dient op meer dan een manier gevonden te kunnen worden. Een afbeelding bevat soms een link, maar deze link dient ook als tekstuele vorm terug te komen. Sommige bezoekers willen niet alles (voor laten) lezen. Voor deze bezoeker dien je een manier te bedenken waardoor ze, met alleen het toetsenbord, bepaalde delen kunnen overslaan.

Vormgeving

Goede vormgeving maakt normaal gesproken verschillende onderdelen duidelijk. Niet elke bezoeker kan deze vormgeving echter zien of begrijpen. Zo dienen knoppen van tekst te zijn voorzien, en niet alleen van een kleur. Ook dient er een bepaalde mate van contrast te zijn. Bezoekers die kleurenblind zijn, kunnen het contrast tussen bepaalde kleuren bijvoorbeeld niet altijd zien.

Tekst

Simpele tekst kan door verschillende software toegankelijk worden gemaakt. Deze software kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een tekst wordt omgezet in braille of spraak. Om deze software goed te laten werken, zijn er wel enkele richtlijnen. Zo moet in de HTML bijvoorbeeld worden aangegeven wat een koptekst, witregel of opsomming is. Een tekst zelf moet ook op een begrijpelijke manier geschreven zijn, bijvoorbeeld door duidelijke titels en koppen.

PDF-bestanden

Probeer het gebruik van pdf-bestanden te voorkomen. Veel van bovenstaande richtlijnen zijn namelijk niet mogelijk in een pdf-bestand.

Tabellen

Geef in tabellen altijd de juiste relaties tussen cellen aan. Ook kun je bijschriften toevoegen om tabellen toegankelijker te maken.

Techniek & code

In de bovenstaande onderdelen is meerdere keren gesproken over HTML-code. Door de vaste HTML-regels te volgen, zit je nooit fout.

Waarmerk drempelvrij

In hoofdstuk 9 van de EN 301 549 staan alle exacte eisen voor een digitaal toegankelijke website. Dit staat gelijk aan WCAG 2.0, niveau A en AA. Wil je de exacte eisen over deze wet- en regelgeving bekijken? Ga naar naar digitoegankelijk.nl. Voldoe je aan alle eisen? Dan mag je waarmerk drempelvrij hanteren. Hierdoor kun je niet alleen 100% van de Nederlanders bedienen, je website wordt ook beter geïndexeerd door Google!